Review zkn0320 basisschema's

8 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
Review zkn0320 basisschema's

Bijgaand (zie bijlage) de basisschema's voor zkn0320. De schema's zijn voor het grootste gedeelte gegenereerd uit het UGM ZKN. Alleen de verwijzingen naar entiteiten in de onderliggende schema's ztc0320 en bg0320 zijn vooralsnog handmatig toegevoegd. Bijvoorbeeld de verwijzingen vanuit de zkn-entiteit BTR (BETROKKENE) naar de bg-entiteiten NPS, NNP en VES zijn handmatig in de schema's aangemaakt. Ook de relatie van zkn:ZAK naar ztc:STT is handmatig toegevoegd. We hopen zo spoedig mogelijk deze handmatige acties te automatiseren.

De verwijzingen vanuit de zkn-entiteit OBJ (OBJECT) naar de diverse bg- en zkn-entiteiten zijn in deze oplevering niet aangemaakt omdat die stap toch nog geautomatiseerd gaat worden. Voor deze review is het voldoende om te beoordelen hoe de verwijzingen vanuit zkn-entiteit BTR naar de bg-entiteiten en de verwijzingen vanuit de zkn-entiteit ZAK naar de ztc-entiteiten zijn vormgegeven. De verwijzingen vanuit de zkn-entiteit OBJ naar de bg- en zkn-entiteiten zullen uiteindelijk op analoge manier worden gegenereerd.

Henri Korver

Bijgaand (zie bijlage) het informatiemodel RGBZ 2.0 waarvan de zkn0320 basisschema's afgeleid zijn.

Bijlage

RGBZ 2.0 2017.zip
Henri Korver

Bijgaand (zie bijlage) het document waarin de belangrijkste ontwerpbeslissingen zijn beschreven voor het omzetten van het SIM RGBZ 2.0 naar het UGM ZKN 3.20 (van waaruit de basisschema's voor zkn0320 worden gegenereerd).

 

Bijlage

keuzenVerStUFfing RGBZ2.0.pdf
Henri Korver

De bovengenoemde basisschema's voor zkn0320 staan op de agenda van de aankomende bijeenkomst van de StUF Expertgroep op woensdag 19 juli. Het review-formulier in de vorm van een spreadsheet is hieronder bijgevoegd. Indien mogelijk, zou het bijzonder prettig zijn als het commentaar al een aantal dagen eerder dan 19 juli kan worden ingeleverd via dit forum.

Bijlage

review_zkn0320.xlsx
Henri Korver

In de bijlage hieronder is het reviewcommentaar te vinden dat ik inmiddels heb ontvangen. Mijn reactie op de opmerkingen heb ik reeds in de spreadsheet toegevoegd. Bovendien heb ik in de statuskolom aangegeven welke opmerkingen sowieso morgen in de StUF Expertgroep besproken moeten worden.

Bijlage

review_zkn0320.xlsx
Henri Korver

Sommigen lukt het niet om de spreadsheet te openen. Ik heb er nu een zip van gemaakt, hoop dat het nu wel lukt.

Bijlage

review_zkn0320.zip
Alexander Schrijver

Het viel me op dat complextype met name "VZO-matchgegevens" een lege sequence is, is dit correct? en hoe zou je matching hiervoor implementeren?

    <complexType name="VZO-matchgegevens">
        <complexContent>
            <restriction base="zkn:VZO-basis">
                <sequence/>
                <attribute ref="zkn:entiteittype" use="required" fixed="VZO"/>
                <attribute name="scope" type="StUF:StUFScope" use="prohibited"/>
            </restriction>
        </complexContent>
    </complexType>

Henri Korver

Dank voor je reactie Alexander. De lege sequence is inderdaad niet correct. We gaan het oplossen.