zakLv01 - ophalen zaken in batches

5 reacties / 0 nieuw
Richard van den...
zakLv01 - ophalen zaken in batches

Ik ben bezig met het opzetten van een koppeling op basis van WSDL  zkn0310/vraagAntwoord/zkn0310_beantwoordVraag.wsdl (patch27). Dit lukt aardig, alleen wil het ophalen van zaken in batches nog niet echt lukken. In de documentatie zoals beschikbaar op https://www.gemmaonline.nl/index.php/Sectormodel_Zaken:_StUF-ZKN kon ik hier geen uitleg over vinden. Uiteindelijk via Google een stuk documentatie gevonden wat me tot de volgende request opbouw heeft gebracht:

https://gist.github.com/ricbra/beccbe3b5488664714a4e8757fed1e7c

Helaas levert dit niet het gewenste resultaat. Koppelpartner a blijft gewoon de eerste vier resultaten terug geven en bij de ander krijg ik een foutmelding "Proces voor afhandelen bericht geeft fout". Dit doet mij vermoeden dat ik iets fout doe.

Mijn vraag aan de experts hier: klopt mijn request? Het gaat hier dus om mijn tweede request waarin ik het start object aangeef (laatste object van het eerste request) en indicatorVervolgvraag op true heb gezet.

Wat ik zelf als ontwikkelaar erg fijn vind tijdens het koppelen van een API is het voor handen hebben van grote set voorbeeld requests en responses zodat je snel kunt zien hoe je iets moet implementeren. Dat werkt sneller dan de droge documentatie over elke parameter. Deze heb ik nog niet kunnen vinden voor welke StUf koppeling dan ook (zaken, prefill eformulieren). Zijn deze ergens beschikbaar?

Robert Melskens

Richard,

Op zich is er denk ik niet zo heel veel mis met je bericht. Ik mis alleen op enkele plaatsen het 'entiteittype' attribute.
Met name op de 'heeftAlsInitiator' en 'gerelateerde' elementen. Het feit dat je op dit request (en ik neem aan ook op het eerste request) toch een antwoord krijgt betekent overigens dat de antwoordende systemen je vraagbericht niet goed valideren.
Zij zouden daarop eigenlijk een validatiefout moeten genereren. Het is denk ik verstandig om deze foutjes eerst uit je berichten te halen en te kijken wat er resultaat daarvan is.

Het StUF Testplatform (zie https://www.vngrealisatie.nl/stuftest/) biedt je overigens een mogelijkheid om dit soort kleine fouten in je berichten op te sporen middels een ad hoc validatie en sneller tot valide berichten te komen.

Robert Melskens

In de zip van patch27 voor StUF-ZKN 3.10 vind je in de folder '0301' trouwens ook de StUF specificatie (stuf0301.pdf).
Wellicht hetzelfde document als die je via Google hebt gevonden, maar dan voor 100% zeker de versie die bij patch 27 hoort.

Richard van den...

Hoi Robert,

Bedankt voor je bericht. Ik zie inderdaad dat mijn berichten niet geldig zijn als ik ze door het StUF testplatform haal. Hoe bepaal je welke waarde je in het entiteittype attribuut plaatst? Het vreemde is, de calls werken zonder de paginering wel. Dus de koppelende partijen begrijpen wel wat ik bedoel blijkbaar, ook al specificeer ik het niet helemaal correct.

Robert Melskens

De in het 'entiteittype' attribute te gebruiken waardes zijn gewoon gedefinieerd in het XML-Schema('s).
Hoe het komt dat de koppelende partijen wel begrijpen wat je bedoelt weet ik zo niet.
Wellicht nemen ze dingen aan of interpreteren ze je request op andere manieren.
Wat bedoel je trouwens met paginering?