Graag services voor ZTC specificeren

9 reacties / 0 nieuw
Εelcο Ηοtting
Graag services voor ZTC specificeren

Stuf-ZTC is nu vastgesteld, maar er zijn nog geen services gespecificeerd. Kan KING die ook nog even genereren? Dan kunnen de leveranciers de implementatie in hun software ook op een standaard manier vormgeven.

 

Robert Melskens

Eelco,

Ik ga er vanuit dat je doelt op het ontbreken van een wsdl binnen de berichtencatalogus 'export-import'.
Het idee was dat een berichtenset wordt uitgewisseld via een bestand.
We gaan je verzoek echter toch even in de StUF Expertgroep bespreken.

Εelcο Ηοtting

Ja, ik merk dat leveranciers nu zelf hiervoor services gaan ontwikkelen, die ongetwijfeld een zo goed mogelijke StUF-interpretatie zijn, maar op deze manier wel per leverancier zullen verschillen.

Ik denk aan een aantal voor de handliggende als getZaaktype, getLijst, searchZaaktype, (en wellicht ook een creeerZaaktype / updateZaaktype).

Met een beperkte set die rechtstreeks uit StUF af te leiden zijn wordt realtime interactie mogelijk, wat beter is dan een bestand. In Haarlem hebben we behoefte aan een centrale component ZaaktypeCatalogus die vanuit zowel Zaaksysteem als Zaakafhandelende applicaties kan worden bevraagd. Op termijn kun je je voorstellen dat dezelfde bevraging meer centraal wordt uitgevoerd, of dat de lokale Zaaktypecatalogus met dezelfde services kan communiceren met een landelijke repository van Zaaktypen waaruit je dingen kunt overnemen.

Henri Korver

In de folder "vraagAntwoord" van de  ztc0310 schema's zit de wsdl "ztc0310_beantwoordVraag_vraagAntwoord.wsdl". Deze bevat services/operations zoals ztcLv01-ztcLa01 die gebruikt kunnen worden voor getZaaktype-, getLijst- en searchZaaktype- achtige functionaliteit.

In de folder "mutatie" zitten wsdl's met operations als  ztcLk01-Bv03 of ztcLk02-Bv02 die gebruikt kunnen worden voor het creëren of updaten van zaaktypen.

Kun je hiermee uit de voeten? Indien je behoefte hebt aan scherpere (dienst) berichten (berichtsoort Di / Du) dan zal er een werkgroep geformeerd moeten worden die een nieuw koppelvlak op basis van sectormodel ztc0310 ontwikkelt. Dat zal niet van de één op andere dag geregeld zijn denk ik.

Ad Gerrits

Ik snap je punt Henri: met de bestaande berichten kun je inderdaad alles. Maar voor niet StUF-kenners is het wel erg complex om een relatief eenvoudige vraag als "welke gegevens horen bij een bepaald zaaktype?" op te vragen. Hoe mooi zou het zijn als je via getZaaktype (nog liever: gewoon een get van "Zaaktype/225") iets terug te krijgen als:

{
  "Zaaktype-identificatie": "225",
  "Zaaktype-omschrijving": "Aanvraag paspoort",
  "Statustype": [
      {
        "Statustypeomschrijving": "In behandeling",
        "DoorlooptijdStatus": 21,
        "...": false
      }
      {
        "Statustypeomschrijving": "Afgerond",
        "DoorlooptijdStatus": 0,
        "...": false
      }
    ]
  ...  
}

De discussie is gelukkig weer actueel want ik denk echt dat het minder complex (en modern) maken van gebruik het verschil maakt tussen veel en (te) weinig gebruik van een catalogus.

ps: Heb er zelf wel eens aan gedacht om een landelijke ZTC op deze manier te maken.

Εelcο Ηοtting

Het wordt dan mogelijk om eenvoudig, wellicht op basis van een voorbeeldimplementatie o.i.d., de standaard in elke willekeurig zaakafhandelend stuk software in te bouwen. Dat verlaagt de drempel voor het toetreden tot de markt van gemeentelijke software.

ps: Heb er zelf wel eens aan gedacht om een landelijke ZTC op deze manier te maken.

Precies dit. Een landelijke repository van referentiezaaktypen, waar gemeenten succesvolle zaaktypen kunnen uitwisselen, met een aantal eenvoudige services te synchroniseren naar een locale zaaktypecatalogus waarmee je je zakenregistratiesysteem en zaakafhandelende applicaties bij de les houdt. Dat was de achterliggende reden voor deze vraag. het is toch vreemd dat nu vrijwel alle gemeenten zaaktypen als content af moeten nemen bij een externe afgever, waarbij bovendien niet alle uitgangspunten van KING worden gevolgd. Als gemeenten kunnen we deze content vrij snel zelf produceren, mits juist gefaciliteerd met tooling.

 

Ad Gerrits

Waarom een lokale zaaktypecatalogus? Het mooist lijkt me een standaardcatalogus die iedere gemeente als basis gebruikt en alleen aanvult of van afwijkt als dat nodig wordt gevonden. Ztc.nl is te koop.

Εelcο Ηοtting

Dat is fase 2, denk ik. Vooralsnog zijn er in NL nog totaal uiteenlopende opvattingen van wat je in een Zaaktype moet regelen, binnen de mogelijkheden. Er zijn gemeenten die de proces/workflowsturing vrijwel geheel vastleggen in het zaaktype door heel strikt de mogelijke overgangen te definiëren, terwijl anderen alleen vastleggen wat nodig is voor uniforme terugkoppeling van info naar de belanghebbende. Laat dat een paar jaar pruttelen in een centrale repository, dan wordt vanzelf steeds duidelijker welke zaaktypen populair / goed zijn en welke niet.

Staat of valt wel met eenvoudige realtime uitwisseling tussen alle systemen die iets met zaken doen, ipv huidige import-methodes. 

Εelcο Ηοtting

Haarlem hier (laatste stukje discussie) nu concreet mee bezig. Interesse?