Vragen over Objecttypen in het ImZTC 2.1

8 reacties / 0 nieuw
Joeri Bekker
Vragen over Objecttypen in het ImZTC 2.1

Wij zijn bezig met een implementatie van het ImZTC 2.1. Helaas komen we veel onduidelijkheden tegen. Hieronder staat per Objecttype een of meerdere vragen een enkele bug en een opmerking.

Hopelijk kunnen de antwoorden ook verwerkt worden in een nieuwe versie van de documentatie.

ResultaatType

1. vraag
ResultaatType.selectielijstklasse - De waardeverzameling is "de aanduidingen van de passages cq. klassen in de gehanteerde selectielijst". Wat betekent dit?

BesluitType

2. vraag
BesluitType.besluitcategorie - De waardenverzameling is gebaseerd op de AWB. 1) Wat is de AWB en waar staat die? 2) Wat betekent "gebaseerd op", is het een vaste selectie of niet?

3. vraag
BesluitType.reactietermijn - In de toelichting staat dat de waarde "nul" kan zijn. Hiermee wordt neem ik aan 0 bedoeld, en niet "leeg" aangezien de kardinaliteit 1-1 betreft?

Catalogus

4. vraag
Catalogus.domein - De toelichting geeft aan dat er een waardenlijst wordt beheerd door KING. Waar is deze te vinden?

5. bug
Catalogus.rsin - Dit attribuut is van type N9, maar in verband met eventuele voorloopnullen lijkt type AN9 meer geschikt. Is dit een fout of is de keuze voor een numeriek veld bewust gemaakt?

ZaakObjectType

6. bug
ZaakObjectType.objecttype - Attribuut is gespecificeerd als AN40 maar een van de mogelijke waarden "ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON" is 41 karakters. Aanpassen naar AN50 lijkt een goede optie.

ZaakType

7. vraag
ZaakType.zaaktype_omschrijving_generiek - De waardenverzameling geeft aan "zoals vastgelegt in CATALOGUS". Wat is deze waardeverzameling dan?

8. vraag
ZaakType.zaakcategorie - De waardenverzameling is "zie Zaaktypecatalogus". Betekent dit dat de verzameling gewoon alle zelf gedefinieerde zaakcatagorien zijn in de catalogus? Als dat zo is klinkt het als een overbodige verzamel aanduiding.

9. bug
ZaakType.verlengingstermijn - De verlengingstermijn heeft kardinaliteit 1-1 en regel: mag alleen een waarde bevatten als verlenging mogelijk de waarde 'J' heeft. Dit is tegenstrijdig: Als verlenging mogelijk 'N' is, dan moet de verlengingstermijn dus leeg zijn.

10. opmerking
ZaakType.archiefclassificatiecode - De waardenverzameling is "De classificatiecode in het gehanteerde archiveringsclassificatiestelsel, gevolgd door een spatie en – tussen haakjes - de gebruikelijke afkorting van de naam van het gehanteerde classificatiestelsel." Dit zijn meer regels dan een concrete waardenverzameling. Ook lijkt het voorbeeld
niet aan deze regels te voldoen. Het "Internet" geeft als voorbeeld: "BasisArchiefCode (BAC)".

11. vraag
ZaakType.verantwoordelijke - De waardenverzameling is "Indien het om een zaaktype in een catalogus voor een specifieke organisatie gaat, dan de naam van een Organisatorische eenheid of Medewerker overeenkomstig het RGBZ.". Kan dit toegelicht worden? We zien niet hoe het ZTC kennis heeft van een specifieke organisatie en de waardes kan afdwingen.

12. vraag
ZaakType.datum_begin_geldigheid_zaaktype - De regels geven aan "De datum is gelijk aan de vroegste Versiedatum van het zaaktype.". Er kan toch maar 1 versiedatum zijn, aangezien de zaaktype indentificatie uniek is? Zie ook: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/ztc/unieke-aanduiding...

 

Issue Manager

Van deze vragen is issue 489935 aangemaakt

Joeri Bekker

Weet niet of het de bedoeling is, maar ik heb geen toegang tot dat issue.

Worden de antwoorden ook op het forum geplaatst?

Arjan Kloosterboer

Ad. 1. vraag: ResultaatType.selectielijstklasse - De waardeverzameling is "de aanduidingen van de passages cq. klassen in de gehanteerde selectielijst". Wat betekent dit?

Beetje flauw: precies wat er staat. De attribuutsoort is bedoeld om te kunnen achterhalen op welke selectielijstklasse het resultaattype gebaseerd is. Die klasse wordt op enigerlei wijze aangeduid in de van toepassing zijnde Selectielijst. Bijvoorbeeld klasse  1.1.1  in deze selectielijst (blz. 25) voor het 'Instellen en inrichten organisatie' met als resultaat 'ingericht' v.w.b. het gemeentewapen.

Arjan Kloosterboer

Moet 1.1.2 zijn.

Zie ook de desbetreffende attribuutsoort in het Informatiemodel ImZTC 2.1.

Arjan Kloosterboer

Ad. 2. vraag: BesluitType.besluitcategorie - De waardenverzameling is gebaseerd op de AWB. 1) Wat is de AWB en waar staat die? 2) Wat betekent "gebaseerd op", is het een vaste selectie of niet?

AWB staat voor Algemene Wet Bestuursrecht en die staat hier.

'Gebaseerd op' betekent hier dat de daar onderscheiden categorieen de minimumset vormen maar dat daarnaast ook eigen categorieen gebruikt mogen worden, mits niet overlappend.

Arjan Kloosterboer

Ad. 3, vraag: BesluitType.reactietermijn - In de toelichting staat dat de waarde "nul" kan zijn. Hiermee wordt neem ik aan 0 bedoeld, en niet "leeg" aangezien de kardinaliteit 1-1 betreft?

'nul' is inderdaad het in letters uitgeschreven getal 0. Niet voor niets staat in de waardenverzameling "0-999 kalenderdagen".

Arjan Kloosterboer

Ad. 4, vraag: Catalogus.domein - De toelichting geeft aan dat er een waardenlijst wordt beheerd door KING. Waar is deze te vinden?

Nog nergens. Daar gaan we (VNG Realisatie) werk van maken.