Vragen over Objecttypen in het ImZTC 2.1

18 reacties / 0 nieuw
Joeri Bekker
Vragen over Objecttypen in het ImZTC 2.1

Wij zijn bezig met een implementatie van het ImZTC 2.1. Helaas komen we veel onduidelijkheden tegen. Hieronder staat per Objecttype een of meerdere vragen een enkele bug en een opmerking.

Hopelijk kunnen de antwoorden ook verwerkt worden in een nieuwe versie van de documentatie.

ResultaatType

1. vraag
ResultaatType.selectielijstklasse - De waardeverzameling is "de aanduidingen van de passages cq. klassen in de gehanteerde selectielijst". Wat betekent dit?

BesluitType

2. vraag
BesluitType.besluitcategorie - De waardenverzameling is gebaseerd op de AWB. 1) Wat is de AWB en waar staat die? 2) Wat betekent "gebaseerd op", is het een vaste selectie of niet?

3. vraag
BesluitType.reactietermijn - In de toelichting staat dat de waarde "nul" kan zijn. Hiermee wordt neem ik aan 0 bedoeld, en niet "leeg" aangezien de kardinaliteit 1-1 betreft?

Catalogus

4. vraag
Catalogus.domein - De toelichting geeft aan dat er een waardenlijst wordt beheerd door KING. Waar is deze te vinden?

5. bug
Catalogus.rsin - Dit attribuut is van type N9, maar in verband met eventuele voorloopnullen lijkt type AN9 meer geschikt. Is dit een fout of is de keuze voor een numeriek veld bewust gemaakt?

ZaakObjectType

6. bug
ZaakObjectType.objecttype - Attribuut is gespecificeerd als AN40 maar een van de mogelijke waarden "ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON" is 41 karakters. Aanpassen naar AN50 lijkt een goede optie.

ZaakType

7. vraag
ZaakType.zaaktype_omschrijving_generiek - De waardenverzameling geeft aan "zoals vastgelegt in CATALOGUS". Wat is deze waardeverzameling dan?

8. vraag
ZaakType.zaakcategorie - De waardenverzameling is "zie Zaaktypecatalogus". Betekent dit dat de verzameling gewoon alle zelf gedefinieerde zaakcatagorien zijn in de catalogus? Als dat zo is klinkt het als een overbodige verzamel aanduiding.

9. bug
ZaakType.verlengingstermijn - De verlengingstermijn heeft kardinaliteit 1-1 en regel: mag alleen een waarde bevatten als verlenging mogelijk de waarde 'J' heeft. Dit is tegenstrijdig: Als verlenging mogelijk 'N' is, dan moet de verlengingstermijn dus leeg zijn.

10. opmerking
ZaakType.archiefclassificatiecode - De waardenverzameling is "De classificatiecode in het gehanteerde archiveringsclassificatiestelsel, gevolgd door een spatie en – tussen haakjes - de gebruikelijke afkorting van de naam van het gehanteerde classificatiestelsel." Dit zijn meer regels dan een concrete waardenverzameling. Ook lijkt het voorbeeld
niet aan deze regels te voldoen. Het "Internet" geeft als voorbeeld: "BasisArchiefCode (BAC)".

11. vraag
ZaakType.verantwoordelijke - De waardenverzameling is "Indien het om een zaaktype in een catalogus voor een specifieke organisatie gaat, dan de naam van een Organisatorische eenheid of Medewerker overeenkomstig het RGBZ.". Kan dit toegelicht worden? We zien niet hoe het ZTC kennis heeft van een specifieke organisatie en de waardes kan afdwingen.

12. vraag
ZaakType.datum_begin_geldigheid_zaaktype - De regels geven aan "De datum is gelijk aan de vroegste Versiedatum van het zaaktype.". Er kan toch maar 1 versiedatum zijn, aangezien de zaaktype indentificatie uniek is? Zie ook: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/ztc/unieke-aanduiding...

 

Issue Manager

Van deze vragen is issue 489935 aangemaakt

Joeri Bekker

Weet niet of het de bedoeling is, maar ik heb geen toegang tot dat issue.

Worden de antwoorden ook op het forum geplaatst?

Arjan Kloosterboer

Ad. 1. vraag: ResultaatType.selectielijstklasse - De waardeverzameling is "de aanduidingen van de passages cq. klassen in de gehanteerde selectielijst". Wat betekent dit?

Beetje flauw: precies wat er staat. De attribuutsoort is bedoeld om te kunnen achterhalen op welke selectielijstklasse het resultaattype gebaseerd is. Die klasse wordt op enigerlei wijze aangeduid in de van toepassing zijnde Selectielijst. Bijvoorbeeld klasse  1.1.1  in deze selectielijst (blz. 25) voor het 'Instellen en inrichten organisatie' met als resultaat 'ingericht' v.w.b. het gemeentewapen.

Arjan Kloosterboer

Moet 1.1.2 zijn.

Zie ook de desbetreffende attribuutsoort in het Informatiemodel ImZTC 2.1.

Arjan Kloosterboer

Ad. 2. vraag: BesluitType.besluitcategorie - De waardenverzameling is gebaseerd op de AWB. 1) Wat is de AWB en waar staat die? 2) Wat betekent "gebaseerd op", is het een vaste selectie of niet?

AWB staat voor Algemene Wet Bestuursrecht en die staat hier.

'Gebaseerd op' betekent hier dat de daar onderscheiden categorieen de minimumset vormen maar dat daarnaast ook eigen categorieen gebruikt mogen worden, mits niet overlappend.

Arjan Kloosterboer

Ad. 3, vraag: BesluitType.reactietermijn - In de toelichting staat dat de waarde "nul" kan zijn. Hiermee wordt neem ik aan 0 bedoeld, en niet "leeg" aangezien de kardinaliteit 1-1 betreft?

'nul' is inderdaad het in letters uitgeschreven getal 0. Niet voor niets staat in de waardenverzameling "0-999 kalenderdagen".

Arjan Kloosterboer

Ad. 4, vraag: Catalogus.domein - De toelichting geeft aan dat er een waardenlijst wordt beheerd door KING. Waar is deze te vinden?

Nog nergens. Daar gaan we (VNG Realisatie) werk van maken.

Arjan Kloosterboer

Ad. 5, vraag: Catalogus.rsin - Dit attribuut is van type N9, maar in verband met eventuele voorloopnullen lijkt type AN9 meer geschikt. Is dit een fout of is de keuze voor een numeriek veld bewust gemaakt?

Dit blijkt inderdaad een fout te zijn. Formaat moet AN9 zijn. De fout gaat hersteld worden.

Arjan Kloosterboer

Ad. 6. bug: ZaakObjectType.objecttype - Attribuut is gespecificeerd als AN40 maar een van de mogelijke waarden "ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON" is 41 karakters. Aanpassen naar AN50 lijkt een goede optie.

Dat klopt inderdaad niet. Voorstel nemen we, VNG Realisatie, over.

Arjan Kloosterboer

Ad. 7. vraag: ZaakType.zaaktype_omschrijving_generiek - De waardenverzameling geeft aan "zoals vastgelegd in CATALOGUS". Wat is deze waardeverzameling dan?

Bedoeld is "De waarden van 'Zaaktype omschrijving' zoals opgenomen in de CATALOGUS van het betreffende Domein." (zie de toelichting bij de attribuutsoort). Dit passen we (VNG Realisatie) aan. 

Joeri Bekker

Bedankt voor al je antwoorden Arjan. Het is al weer even geleden maar volgen die op 8 t/m 12 ook nog?

Arjan Kloosterboer

Ad. 8. vraag: ZaakType.zaakcategorie - De waardenverzameling is "zie Zaaktypecatalogus". Betekent dit dat de verzameling gewoon alle zelf gedefinieerde zaakcatagorien zijn in de catalogus? Als dat zo is klinkt het als een overbodige verzamel aanduiding.

Het is inderdaad bedoeld zoals je beschrijft. En is dan feitelijk overbodig. Dit passen we (VNG Realisatie) aan en nemen iets hierover op in de toelichting.

Arjan Kloosterboer

Ad. 9. bug: ZaakType.verlengingstermijn - De verlengingstermijn heeft kardinaliteit 1-1 en regel: mag alleen een waarde bevatten als verlenging mogelijk de waarde 'J' heeft. Dit is tegenstrijdig: Als verlenging mogelijk 'N' is, dan moet de verlengingstermijn dus leeg zijn.

Is inderdaad een onjuiste specificatie. Kardinaliteit moet '0 - 1' zijn. Dit passen we (VNG Realisatie) aan.

Arjan Kloosterboer

Ad. 10. opmerking: ZaakType.archiefclassificatiecode - De waardenverzameling is "De classificatiecode in het gehanteerde archiveringsclassificatiestelsel, gevolgd door een spatie en – tussen haakjes - de gebruikelijke afkorting van de naam van het gehanteerde classificatiestelsel." Dit zijn meer regels dan een concrete waardenverzameling. Ook lijkt het voorbeeld
niet aan deze regels te voldoen. Het "Internet" geeft als voorbeeld: "BasisArchiefCode (BAC)".

De tekst van de waardenverzameling is deels formaat, deels waarden. We hebben momenteel geen andere manier om dit te specificeren. Een correct voorbeeld is "2.07.224 (BAC)". We (VNG Realisatie) voegen dit toe in de toelichting. 

Arjan Kloosterboer

ad. 11. vraag: ZaakType.verantwoordelijke - De waardenverzameling is "Indien het om een zaaktype in een catalogus voor een specifieke organisatie gaat, dan de naam van een Organisatorische eenheid of Medewerker overeenkomstig het RGBZ.". Kan dit toegelicht worden? We zien niet hoe het ZTC kennis heeft van een specifieke organisatie en de waardes kan afdwingen.

Gedoeld wordt op namen van organisatorische eenheden en medewerkers zoals die gebruikt worden bij de registratie van zaken conform het RGBZ. Een ZTC-applicatie zou dit kunnen afdwingen indien er toegang is tot de zakenregistratie. Aangezien zaaktypen eerder geregistreerd worden dan zaken, is dit in de praktijk lastig toe te passen. We (VNG Realisatie) passen zowel de waardenverzamelng als de toelichting hierop aan.

Arjan Kloosterboer

Ad. 12. vraag: ZaakType.datum_begin_geldigheid_zaaktype - De regels geven aan "De datum is gelijk aan de vroegste Versiedatum van het zaaktype.". Er kan toch maar 1 versiedatum zijn, aangezien de zaaktype indentificatie uniek is? Zie ook: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/ztc/unieke-aanduiding...

De identificatie van een zaaktype bestaat uit de combinatie van de identificatie van de CATALOGUS waarvan het zaaktype deel uit maakt met de Zaaktype-identificatie. Elk zaaktype kan meerdere versies hebben, elke versie is geldig vanaf een bepaalde datum (en tot de versiedatum van de eerstvolgende versie). Die datum identificeert een versie van een zaaktype, niet het zaaktype zelf. Een zaaktype heeft dan ook, historisch gezien meerdere waarden van versiedatum. Zie verder mijn reactie op de genoemde discussie.

Joeri Bekker

Dank voor antwoord op alle vragen. We kunnen nu redelijk wat TODO's uit onze implementatie halen!

Ad. 12. Ik denk dat het antwoord op deze vraag elders is gegeven door Arjan Kloosterboer:

[...] in het informatiemodel bestaat de unieke aanduiding van een zaaktype uit de unieke aanduiding van de Catalogus waartoe het zaaktype behoort i.c.m. de Zaaktype-identificatie (zonder versiedatum, dat is immers historie die we verder niet uitmodelleren in een SIM). In een database (en ook een UGM?) zal de versiedatum m.i. wel deel uitmaken van de identificatie van een record betreffende het zaaktype [...]